Contacto

Estamos á tua disposición

Rua Queixume dos Pinos, 2 - 15705
Santiago de Compostela - A Coruña

Fax: 881 999144 - 881 999145

Teléfono: 981 957 112

Correo electrónico: funga@xunta.gal

    O responsable da protección dos datos dos usuarios que envían a súa información a través deste formulario é a FUNGA. Recollemos os datos deste formulario co fin de dar resposta á solicitude de información dos usuarios. Se hai algunha información persoal que non desexa que se coñeza, recomendámoslle que non a inclúa neste formulario. A principal lexitimidade é o consentimento da persoa interesada.

    Os destinatarios destes datos son os membros do equipo da FUNGA. Se inclues o teu enderezo de correo electrónico nos datos que nos facilitas, podes solicitar que che enviemos unha copia da mensaxe que nos chegará.