Proceso Extraordinario Estabilización Persoal

Respostas definitivas e puntuación dos exercicios

Grupo II: Traballo social

Grupo III: Categoría 62 administrativo

Proba de coñecemento da lingua galega

Toda a información relativa á proba de coñecemento da Lingua Galega (Convocatoria, instrucións, cualificacións, etc), será publicada no Diario Oficial de Galicia. Tamén estará dispoñible na seguinte ligazón:

Bases do concurso

Bases do concurso - oposición

Información taxas

Códigos a empregar para o pagamento das taxas

Consellería de Política Social e Xuventude   -   14
Delegación de Servizos Centrais   -  13
Servizo de Secretaría Xeral Técnica   -  01

Código de denominación de taxa para inscrición nos procesos de selección de persoal   -  30.03.02