Proceso Extraordinario Estabilización Persoal

Bases do concurso

Bases do concurso - oposición

Información taxas

Códigos a empregar para o pagamento das taxas

Consellería de Política Social e Xuventude   -   14
Delegación de Servizos Centrais   -  13
Servizo de Secretaría Xeral Técnica   -  01

Código de denominación de taxa para inscrición nos procesos de selección de persoal   -  30.03.02